ORGO TECH
INVESTOR RELATIONS

EGM material Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Management Corporate Governance Listing Info IR-contact

2020-07-17 09:39
ORGO TECH AB byter namn till HUBSO GROUP AB

Som kommunicerades den 30 juni 2020 så röstade årsstämman igenom namnbytet till HUBSO GROUP AB (publ) och namnändringen är registrerad hos Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under nya namnet HUBSO GROUP och kortnamnet blir "HUBSO" på Spotlight Stock Market från och med den 22 juli 2020. CFI och ISIN-koderna ändras icke. FISN-koden ändras till HUBSOGROUP/SH.

Read more

2020-07-13 10:16
HUBSO genomför ännu en lyckad lansering tillsammans med Sanne Alexandra Stockholm

HUBSO fortsätter sitt intensiva arbete med produktlanseringar. Som tidigare kommunicerat genomförde HUBSO en lansering under gårdagskvällen tillsammans med Sanne Alexandra och det är med glädje jag kan meddela att även denna lansering blev mycket lyckad. Efterfrågan på Sanne Alexandra Stockholms produkter har varit mycket hög och “Blue Knitted Set” som vi släppte en refill av under gårdagen sålde slut på bara några timmar. Vårt samarbete med Sanne Alexandra har hittills varit mycket lyckat och hela Sanne Alexandra Stockholms spring/summer-kollektion har gått över förväntan. Det som även

Read more

2020-07-10 08:55
HUBSO fortsätter accelerera, jobbar hårt inför helgens släpp med Sanne Alexandra Stockholm

HUBSO fortsätter arbeta intensivt för att växa både på höjden och på bredden och det är med glädje jag meddelar att HUBSO genomför ytterligare ett produktsläpp tillsammans med Sanne Alexandra. På söndag släpper vi en refill av Sanne Alexandra Stockholms mycket populära “Blue Knitted Set”, som vid senaste lansering sålde slut direkt. Vi har fyllt på lagret med fler och ser fram emot ännu en lyckad lansering tillsammans med Sanne Alexandra. Detta visar återigen på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla efterfrågan på våra varumärken och

Read more

2020-07-09 08:55
HUBSOs Rebecca Stella Beauty utökar exklusivt samarbete med Lyko.se

HUBSO har en stark ambition att alltid utvärdera möjligheter för att växa tillsammans med våra samarbetspartners. Denna ambition innebär att vi alltid vill att våra varumärken syns i rätt sammanhang och når en bredare potentiell kundgrupp. HUBSO har, tillsammans med Rebecca Stella Beauty, som tidigare kommunicerats inlett ett exklusivt samarbete med Lyko.se och sålt flertalet produkter så som de populära “LIP PENCIL 01 & 02”, hela hudvårdslinjen samt parfymen “I DO” på Lykos plattform. Med bakgrund av detta är det med glädje att vi kan meddela att Rebecca Stella Beauty och Lyko utökar

Read more

2020-06-30 17:13
Kommunike årsstämma i Orgo Tech AB

Vid årsstämma den 30 juni 2020 i Orgo Tech AB fattades följande beslut. · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören · Stämman beseutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter · Stämman

Read more

2020-06-29 13:39
HUBSO - Sanne Alexandra Stockholms produkt-refill sålde slut på 6 minuter

HUBSO har nu lämnat en mycket intensiv vecka med tre lyckade lanseringar bakom oss. Helgens lanseringar har börjat mycket starkt och Sanne Alexandra Stockholms refill av “knitted beige”-produkter sålde slut på bara 6 minuter efter släpp. Även lanseringen av Rebecca Stella Beautys populära “LIP PEN” genomfördes under söndagen där vi med glädje ser att försäljning sker i hela norden samt i nordamerika. Detta visar återigen på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla efterfrågan på våra varumärken och produkter. Det är med stor entusiasm vi ser

Read more

2020-06-26 12:51
HUBSO fortsätter accelerera, förbereder nytt släpp med Rebecca Stella

Gårdagens lansering tillsammans med Filip Dikmen startade i rasande fart och en tredjedel av det totala produktutbudet gick åt direkt. Det är mycket roligt att se att ett även våra nya samarbeten levererar vilket ger oss ännu mer energi att fortsätta accelerera för att vidareutveckla HUBSOs affär. Nu efter ännu en väl genomförd lansering fortsätter HUBSO att trycka gasen i botten och det är med glädje jag meddelar att vi genomför ytterligare en lansering tillsammans med Rebecca Stella. Nu på söndag kl 18:00 släpper HUBSO tillsammans med Rebecca Stella Beauty ett kit om 4 helt nya färger

Read more

2020-06-25 10:11
Rättelse avseende datum för HUBSOs extra-släpp med Sanne Alexandra Stockholm

HUBSO fortsätter arbeta intensivt för att växa både på höjden och på bredden och det är med glädje jag meddelar att HUBSO på söndag genomför ett extrainsatt släpp tillsammans med Sanne Alexandra. Anledningen till detta är att efterfrågan på Sanne Alexandra Stockholms produkter har varit mycket högre än vad vi tidigare kunnat estimera. Vi har fyllt på vårt lager med ett par styles och ser fram emot ännu en lyckad lansering tillsammans med Sanne Alexandra. Detta visar återigen på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla efterfrågan på våra

Read more

2020-06-25 09:01
HUBSO genomför extra-släpp tillsammans med Sanne Alexandra pga hög efterfrågan

HUBSO fortsätter arbeta intensivt för att växa både på höjden och på bredden och det är med glädje jag meddelar att HUBSO idag genomför ett extrainsatt släpp tillsammans med Sanne Alexandra. Anledningen till detta är att efterfrågan på Sanne Alexandras produkter har varit mycket högre än vad vi tidigare kunnat estimera. Vi har fyllt på våra lager med och ser fram emot ännu en lyckad lansering tillsammans med Sanne Alexandra. Detta visar återigen på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla efterfrågan på våra varumärken och produkter. Det är med

Read more

2020-06-24 16:10
HUBSO förbereder första produktsläppet tillsammans med Filip Dikmen

HUBSO fortsätter sitt intensiva arbete med nya lanseringar tillsammans med våra samarbetspartner och imorgon genomför HUBSO sitt första produktsläpp tillsammans med Filip Dikmen vilket vi är mycket exalterade inför. Filip är, med sina ca. 400,000 följare på instagram, en av sveriges största humorprofiler och har ca. en kvarts miljon unika prenumeranter på sin youtube kanal vars videos genererar miljontal views. Vi ser med stor entusiasm fram emot denna lansering då HUBSO breddar sin potentiella kundgrupp ytterligare för att nå ett så gott resultat som möjligt. HUBSO jobbar nu stenhårt med

Read more

2020-06-12 11:11
HUBSO levererar en preliminär omsättning om MSEK 2.1 i maj med positivt kassaflöde

HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt. Och det är med glädje jag kan meddela att HUBSO fortsätter att leverera och visar en preliminär nettoomsättning under maj om ca. MSEK 2.1, med positivt kassaflöde. Bolaget har upplevt ett mycket högt tryck på våra produkter under Q2 och efterfrågan har varit större än utbudet. Rådande pandemi har medfört att HUBSO varit tvungen att senarelägga vissa lanseringar p.g.a. längre ledtider hos Bolagets leverantörer, vilket bidragit till en något lägre preliminär omsättning i maj än estimerat i början utav året. Då dessa lanseringar

Read more

2020-06-10 15:48
Orgo Tech-ägda HUBSO utökar samarbete med H&M-ägda Afound

HUBSO fortsätter att accelerera och bredda affärsmodellen och det är med glädje jag kan meddela att HUBSO utökar det tidigare kommunicerade samarbetet med H&M-ägda Afound. Inom kort kommer produkter under HUBSOs varumärke “Hayana” som är framtaget tillsammans med Johanna “Yaya” Ljungqvist finnas till försäljning på Afounds plattform. Johanna Ljungqvist är en av sveriges mest populära influencer samt content creator med över 220 000 följare på instagram. Dessa typer av samarbeten skapar stora möjligheter för HUBSO, tillsammans med sina samarbetspartners, att finna ytterligare säljkanaler och

Read more

2020-06-03 17:00
Orgo Tech AB: Publicering av årsredovisning

Stockholm 2020-06-03 Se bilaga för årsredovisning 2019.

Read more

2020-05-29 10:16
HUBSO genomför ytterligare en lyckad lansering, Floral Dress sålde slut på 7 minuter

HUBSO fortsätter sitt intensiva arbete med produktlanseringar. Som tidigare kommunicerat genomförde HUBSO en lansering under gårdagskvällen tillsammans med Sanne Alexandra, som med glädje kan meddelas även denna var mycket lyckad. Sanne Alexandra Stockholms Summer Chic Collection lanserades varpå huvudprodukten, Floral Dress, sålde slut på bara 7 minuter. Floral Dress var en design där Sanne Alexandra ställde frågor till sina följare kring vad man känner sig mest bekväm i, med passform och modell. HUBSO tillsammans med Sanne Alexandra utvecklade designen helt utifrån den feedbacken.

Read more

2020-05-26 17:21
HUBSO - lägesuppdatering

Stockholm 2020-05-26 HUBSO står inför en spännande avslutning på maj månad med en sista lansering, det tillsammans med Sanna Josefson och varumärket Sanna Alexandra Stockholm. Lansering av Summer Collection sker på torsdag 28/5 kl 18:00, shop.sannealexandra.se. Vi kommer också att under juni månad fylla på med delar ur Sanna Alexandras lyckade vårkollektion som sålde slut på ett par dagar i början av maj. Plaggen från vårkollektionen har bland annat burits av välkända profiler som Kenza, Janni Delèr, Penny Parnevik samt tv-profilen Jessica Almenäs.  I måndags startade vi även igång

Read more

2020-05-26 12:47
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2020 kl. 14.00  i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,

Read more

2020-05-20 10:05
HUBSO - ökad efterfrågan för potentiella samarbeten

HUBSO jobbar konstant för att bredda och diversifiera sin affärsmodell och har som tidigare kommunicerats inlett samarbeten med bl.a. Afound och Lyko. Det är med glädje vi upplever en fortsatt ökad efterfrågan för ytterligare samarbeten med HUBSO och vi för just nu dialoger med flertalet aktörer och plattformar. Vi utvärderar alla potentiella samarbeten noggrant för att uppnå bästa långsiktiga effekt för HUBSO och våra profiler. Detta visar återigen på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla efterfrågan på våra varumärken och produkter. Det är

Read more

2020-05-19 09:31
HUBSO jobbar intensivt inför släpp med våra nysignade profiler

HUBSO har under 2020 lyckats initiera samarbeten med tre utav Sveriges absolut starkaste namn i form av Alice Stenlöf, Linn Ahlborg och Filip Dikmen. Alla dessa har en mycket stor följarbas och en enorm potentiell räckvidd, t.ex. så har vi kunnat se Alice Stenlöf under våren medverka i underhållningsprogrammet Let’s Dance på TV4. Som tidigare kommunicerats är vi i slutfasen av vårt första produktsläpp tillsammans med Filip Dikmen och vi är i full gång med produkt- och varumärkesutveckling för våra nya profilers varumärken, med ambition om att lansera inom perioden maj-september. Det är med

Read more

2020-05-18 15:56
HUBSOs maj-lanseringar levererar enligt förväntan

HUBSO har som tidigare kommunicerats startat året i mycket högt tempo och har sedan dess konstant fortsatt öka hastigheten i allt vi jobbar med. Vi har redan genomfört tre stycken mycket lyckade lanseringar under maj som levererar i linje med våra förväntningar och jobbar nu hårt med de två nästkommande produktlanseringarna som HUBSO gör tillsammans med Sanne Alexandra samt Filip Dikmen. Med Sanne Alexandra Casual Chic släpper vi en ny summer edit-kollektion och med Filip Dikmen gör vi vårt första gemensamma släpp av merchandise. Utöver detta jobbar vi hårt tillsammans med Rebecca Stella

Read more

2020-05-15 15:29
HUBSO fortsätter visa stark tillväxt under april med positivt resultat

HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt och visade en nettoomsättning under Q1 om ca. MSEK 3.6. Det är med stor glädje jag kan meddela att HUBSO fortsätter att leverera stark tillväxt och visar en preliminär nettoomsättning under april om ca. MSEK 2.2 med positivt resultat. Detta att jämföras med en nettoomsättning om ca. MSEK 1.0 med negativt resultat för motsvarande period föregående år vilket återigen understryker den tidigare kommunicerade tillväxtresa bolaget för närvarande befinner sig i. Det är med stor entusiasm vi fortsätter vårt intensiva arbete med att utveckla

Read more

2020-05-14 17:44
Orgo Tech ingår finansieringsavtal

Orgo Tech har idag ingått finansieringsavtal avseende upptagande av lån om MSEK 4.0. och löper med förfallodag den 30 juni 2021 med 3% kvartalsränta och till i övrigt marknadsmässiga villkor för ett lån med syfte samt löptid så som angivet. Syftet med lånet är att omfinansiera tidigare upptagna lån som kommuniceras den 1 september 2019. Långivaren är Exelity AB.

Read more

2020-05-14 15:35
HUBSO lanserar “den perfekta gravidbyxan” tillsammans med Sanne Alexandra

HUBSO kommer idag kl 18:00 tillsammans med Sanne Alexandra lansera sitt första gravid-plagg. Plagget är en vidareutvecklad modell av Sanne Alexandras mycket populära “Suit Pants”. Inspirationen till detta kommer från att Sanne Alexandra själv är i slutfasen av sin graviditet och har identifierat behovet av samt designat “den perfekta gravidbyxan”. Det är med stor glädje vi konstant utvecklar våra samarbeten med våra partners samt breddar den potentiella målgruppen. Detta visar ännu en gång på att potentialen för våra samarbeten är mycket höga då vi framgångsrikt lyckats utveckla varumärket

Read more

2020-05-14 08:50
Kvartalsrapport 1

Orgo tech har nu fullgjort årets första kvartal vilket varit mycket händelserikt. Vi har arbetat hårt med slutfasen av integrationen samt utvecklingen av bolagets förvärv Magemail samtidigt som vi utvärderat ytterligare möjligheter till förvärv och expansion. Den 13’e mars ingick Orgo Tech avtal om att förvärva HUBSO AB. HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik plattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska

Read more

2020-05-12 10:07
HUBSOs Rebecca Stella Beauty i exklusivt samarbete med Lyko

HUBSO har en stark ambition att alltid utvärdera möjligheter för att växa tillsammans med våra samarbetspartners. Denna ambition innebär att vi alltid vill att våra varumärken syns i rätt sammanhang och når en bredare potentiell kundgrupp. HUBSO har sedan tidigare tillsammans med Rebecca Stella Beauty samarbetat med Lyko och där bl.a. sålt den mycket populära parfymen “I DO”. Lyko är en ledande hårvårds- och skönhetsspecialist med ursprung i den professionella hårvården och med en ambition att förändra branschen. Lykos digitala plattform erbjuder ett av mark­nadens bredaste produktsortiment

Read more

2020-05-11 12:00
HUBSO genomför ytterligare två lyckade lanseringar

HUBSO fortsätter att gasa på och det är med glädje jag kan meddela att vi genomförde ytterligare två lyckade lanseringar under söndagskvällen. Som tidigare kommunicerat lanserade Lovisa Barkman en blazer för att följa upp och komplettera Peonias tidigare vårkollektion och det är med stor entusiasm vi noterar att 30% av lagret såldes slut direkt i samband med lansering. Efter bara ett par timmar har HUBSO täckt hela sin investering i relation till arbetet med lanseringen vilket visar på ännu en mycket lyckad lansering samt att HUBSOs affärsmodell är attraktiv och långsiktig. Majoriteten av

Read more

2020-05-08 13:32
Orgo Tech-ägda HUBSO inleder samarbete med H&M-ägda Afound

HUBSO fortsätter att accelerera och bredda affärsmodellen och det är med glädje jag kan meddela att HUBSO inlett ett samarbete med H&M-ägda Afound. Afound är en marknadsplats för som erbjuder nya sätt att shoppa mer hållbart. Plattformen gör det enkelt att upptäcka mode och inredning från tidigare och aktuella säsonger till ett rabatterat pris. Samarbetet skapar stora möjligheter för HUBSO, tillsammans med sina samarbetspartners, att finna ytterligare säljkanaler och nå nya kundgrupper. Syftet med detta samarbete initialt är att kunna sälja av eventuella restlager för att på så sätt

Read more

2020-05-07 12:17
Lägesuppdatering HUBSO - efter lyckad lansering blickar vi fram mot nästa

HUSBOs arbete fortsätter i rasande takt och det är med glädje vi noterar att i princip hela Sanne Alexandras SS Casual Chic Collection sålt slut efter bara ett par dagar. Vi kan se att det sker försäljning över stora delar av Europa samt i Nordamerika vilket visar att HUBSOs spelplan är global och möjligheterna till att fortsätta utveckla vår affär är oändliga.   Med detta i ryggen riktar vi fokus mot framtiden och teamet jobbar intensivt med alla förberedelser inför helgens två stycken lanseringar. Allt från uppdatering av grafiskt material och bilder till webshop, arbeta med pre-

Read more

2020-05-07 11:10
Orgo Tech - Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2020-05-07 Kvittningsemissionen som beslutades av styrelsen med stöd av det bemyndigandet som gavs på extrastämman den 2020-04-15 i relation till förvärvet av de resterande ca. 16.5% av HUBSO AB är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 8 500 496,1 kronor och antalet aktier uppgår till 85 004 961 st.

Read more

2020-05-04 11:05
Orgo Tech - Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2020-05-04 Kvittningsemissionen som beslutades på extra stämman den 2020-04-15 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen 7 261 464,5 kronor och antalet aktier uppgår till 72.614.645 st.

Read more

2020-05-04 09:57
Lägesuppdatering HUBSO - genomför ytterligare en rekord-lansering

Som tidigare kommunicerats har HUBSO startat 2020 i högt tempo och fortsätter på inslagen bana. Under söndagskvällen lanserades SS Casual Chic Collection för Sanne Alexandra Stockholm vilket blev den mest lyckade lanseringen tillsammans med Sanne Alexandra hittills och genererade flest antal ordrar under en lanseringsdag någonsin för Sanne Alexandra. Utöver detta uppnådde lanseringen rekord vad avser sålda plagg under de första 10 minuterna samt rekordomsättning på ett SS-drop under de första 1,5 timmarna. Detta är en mycket god indikation på att HUBSO utvecklat en framgångsrik långsiktig

Read more

2020-04-27 10:42
Lägesuppdatering HUBSO - accelererar in i Q2

Med ett starkt Q1 bakom sig gasar HUBSO in i Q2 och vi observerar att alla HUBSOs varumärken fortsätter att utvecklas och levererar i mycket god takt. Under helgen har HUBSO framgångsrikt genomfört en ny kampanj med Lovisa Barkmans varumärke Peonias samt en nylansering av Rebecca Stellas “LIP PENCIL 01” och ”LIP PENCIL 02”. Utfallen av båda dessa initiativ har varit mycket positiva. Vad gäller Rebecca Stellas “LIP PENCIL 01 & 02” är det fjärde gången HUBSO tillsammans med Rebecca Stella släpper denna produkt och helgens släpp sålde slut på ca. tre timmar och genererade rekordsiffror både

Read more

2020-04-23 14:44
Lägesuppdatering HUBSO - preliminära siffror visar på stark tillväxt i Q1

Arbetet med integrationen av det nyss förvärvade bolaget HUBSO pågår för fullt. Det tidigare intensiva arbetet med due diligence och förhandlingar har nu övergått till energiska dagar fyllda av hårt jobb för att verkställa tilltänkt strategi i syfte att bygga koncernen unisont starkare. HUBSO erbjuder en unik lösning för sina partners och befinner sig i ett mycket spännande skede i sin utvecklingsfas. Givet bolagets innovativa helhetslösning och och attraktiva niche, nu adderat med ORGOs tekniska kompetens, finns det mycket goda förutsättningar till att skala och växa bolaget både på höjden

Read more

2020-04-15 20:26
Orgo Tech beslutar om riktad kvittningsemission

Stockholm 2020-04-15 Styrelsen i Orgo Tech har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2020-04-15 beslutat om en riktad kvittningsemission om 12 390 316 aktier till en teckningskurs på 1,20 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 14,868,379.2 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är  Modelio AB, Navitex Trading AB, Eslom Capital AB, Lars Höckenström, Jesper Karlström, Rusky Capital AB, Mats Örndahl AB, Andalka Invest AB, Ellen Hedin, Zelect Consulting AB, Etapp AB, Växjö ByggFog AB, Per-Göran Svensson, Fastighetsbolaget Fönstret AB, Whitlock Invest AB och

Read more

2020-04-15 16:16
Uppdatering angående förvärvet av HUBSO

Det är med stor glädje jag meddelar att stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om förvärv av aktier i HUBSO AB. Bolaget har en mycket intensiv tid framför sig och det är med stor entusiasm Orgo Tech ser på framtiden. HUBSO besitter redan en unik teknikplattform med position inom en mycket attraktiv nisch. Under 2020 har HUBSO redan lyckats knyta till sig två stycken nya samarbetspartners Alice Stenlöf och Filip Dikmen som kommer generera effekt fr.o.m. Q2 och framåt. Med dessa nya partnerskap tillsammans med tidigare signerade profiler så som; Bianca

Read more

2020-04-15 13:37
Kommuniké från extra bolagsstämma i ORGO TECH AB // Tillträde av 83.5% av aktierna i HUBSO AB 2020-04-15

Idag höll ORGO TECH AB extra bolagsstämma där det bl.a. enhälligt beslutades att godkänna förvärvet av HUBSO AB varpå stämman efterföljdes av att bolaget tillträdde de förvärvade aktierna i HUBSO AB. Tillträdet var villkorat, som kommunicerats den 13’e mars, av stämmans godkännande efter att godkännande från Aktiemarknadsnämnden, som kommunicerats den 20’e mars, tidigare erhållits.   I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.orgotech.com   ·

Read more

2020-04-14 15:45
Orgo Tech ingår villkorat avtal om att förvärva resterande 16.5% av HUBSO AB

I relation till tidigare kommunikation den 13 mars 2020 är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått avtal om att förvärva resterande 16.5% av HUBSO AB. De resterande ägarna av HUBSO (sexton till antalet), innehar ca. 16.5% av kapitalet och ca. 8% av rösterna, har accepterat att försälja sina aktier på till det pris som erbjudits New Equity Venture International och Tourn International. Således uppgår köpeskillingen för resterande 16.5% av kapitalet till ca. MSEK 14.9 och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie). I och med detta

Read more

2020-04-06 16:57
Orgo Tech flyttar fram årsstämman samt publicerandet av Q1-rapport

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Orgo Techs styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas Orgo Tech kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 5 maj 2020. I relation till detta och de rådande förutsättningarna samt det intensiva arbetet med det potentiella förvärvet av HUBSO flyttar även Orgo Tech fram publiceringen av Q1-rapporten till den 14’e maj 2020. Q1-

Read more

2020-04-01 16:45
Orgo Tech - fullständiga handlingar till extrastämma

Orgo Tech har idag publicerat fullständiga handlingar till extrastämman 15-04-2020 i relation till det potentiella förvärvet av HUBSO AB på Bolagets hemsida. Länk: (https://orgotech.com/investor-relations/egm-material)

Read more

2020-03-27 17:19
Lägesuppdatering från VD

I relation till utvecklingen i Sverige och världen är det oundvikligt att inte börja denna lägesuppdatering utan att nämna den svåra situation vårt samhälle befinner sig i relaterat till COVID-19. Vi på Orgo Tech gör allt vi kan för att justera vår vardag efter de nya förutsättningar som råder vilket hittills fungerat mycket bra. Vi har tidigt kunnat anpassa hur vi arbetar för att minimera eventuell exponering/spridning av COVID-19 tillsammans med våra kunder och partners och fortsätter arbeta hårt för att driva bolagets utveckling. Om vi skiftar fokus till Orgo Tech så ser vi att ovan

Read more

2020-03-20 13:51
Lägesuppdatering gällande förvärvet av HUBSO AB - Tourn erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Orgo Tech AB (“Bolaget”) har informerats om att Aktiemarknadsnämnden beslutat att medge Tourn International AB dispens från skyldigheten att buda på samtliga aktier i Bolaget, för det fall den extra bolagsstämman i Bolaget den 2020-04-15 beslutar om förvärv av HUBSO i enlighet med styrelsens förslag enligt den kallelse som publicerades 2020-03-17. Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Orgo Tech AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tourn International högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

Read more

2020-03-18 08:56
Lägesuppdatering gällande förvärvet HUBSO AB

Arbetet mot genomförandet av förvärvet avseende HUBSO pågår för fullt. Det intensiva arbetet med due diligence och förhandlingar före ingånget förvärvsavtal har nu övergått till ännu mer intensiva dagar av förberedelser och planering. HUBSO erbjuder en unik lösning för sina partners och befinner sig i ett mycket spännande skede i sin utvecklingsfas. Givet bolagets innovativa helhetslösning och attraktiva niche finns det mycket goda förutsättningar till att skala och växa bolaget på ett internationellt plan. HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt och det är med glädje jag

Read more

2020-03-17 15:17
Kallelse till extra bolagsstämma i Orgo Tech AB (publ)

Aktieägarna i Orgo Tech AB (publ), org.nr. 556850-3675, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 april 2020 kl. 11.00. stämman hålls i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.   Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 april 2020. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Orgo Tech AB (publ); BOX 7609, 103 94 Stockholm eller via e-post: ir@orgotech.com.   I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga

Read more

2020-03-16 14:19
Tilläggsinformation ang. ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB

I relation till tidigare kommunikation följer kompletterande information ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB nedan:   · HUBSO AB hade under 2019 preliminärt en omsättning om ca. MSEK 16.5 och ett rörelseresultat om ca. MSEK -1.8 samt en balansomslutning om ca. MSEK 9.8 · Under 2020 redovisar HUBSO preliminärt en omsättning under januari om ca. MSEK 1.4 med ett positivt resultat, även de preliminära februari-siffrorna är i linje med januari-siffrorna.  Dessa två månader är historiskt och generellt sedda som svaga månader för bolaget och påvisar således att bolaget är

Read more

2020-03-13 21:50
Orgo Tech ingår avtal om att förvärva HUBSO AB

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva HUBSO AB.   Köpeskillingen uppgår till ca. MSEK 75.1 (för ca. 83.5 procent av kapitalet och ca. 92% av rösterna  i målbolaget) och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie). Säljarna är New Equity Venture International som äger ca. 42.8% av kapitalet och Tourn International som äger ca. 40.7%. av kapitalet i målbolaget. Efter förvärvet kommer Orgo Techs nuvarande aktieägare äga ca. 13.8% av kapitalet. De övriga ägarna av

Read more

2020-03-04 22:55
Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av HUBSO AB

Stockholm 2020-03-04 Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett bolagsförvärv av HUBSO AB. HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik teknikplattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design,

Read more

2020-03-04 09:47
Lägesuppdatering från VD

Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan övertagandet av Magemail lyckats öka antalet utskickade mail för våra klienter med ca. 14% per månad. Till detta kan nu det med glädje tilläggas att Magemail genererat ökade intäkter två månader i rad. Givet att detta skett under de två månader på året som generellt anses vara sämre månader för konsumtion ser vi det som ett kvitto på att vårt arbete med produkten ger rätt effekter och adderar värde för våra kunder samt aktieägare på lång sikt. Vi har som ambition att fortsätta arbeta med att utveckla produkten för att göra den ännu mer effektiv

Read more

2020-02-13 11:29
Lägesuppdatering från VD

2020 har startat med full fart och vi på Orgo Tech har fortsatt arbeta intensivt med våra produkter och affärer. Integrationen av Magemail pågår samtidigt som vi parallellt arbetar med att utveckla produkten. Det är med glädje jag kan konstatera att vi sedan övertagandet av produkten lyckats öka antalet utskickade mail för våra klienter med ca. 14% per månad. Vi har som ambition att fortsätta arbeta med att utveckla produkten för att göra den ännu mer effektiv samt konvertera de ökade utskicken till ökad omsättning. Den nya produkthemsidan getmagemail.com har även mottagits positivt och vi

Read more

2020-02-03 08:39
Bokslutskommuniké 2019

Orgo tech har nu fullgjort ett mycket spännande och händelserikt 2019. Sedan jag tillträdde som VD för Orgo Tech i början av april har Bolaget fortsatt på den inslagna banan med syfte att utvärdera produktportföljen och se över resursallokeringen för att effektivisera hela organisationen. Under årets första kvartal påbörjades ett effektiviseringsarbete i form av att se över Bolagets resursallokering för att på bästa sätt kunna arbeta fram en intäkts- samt kostnadsstruktur anpassad till hur vi som Bolag ska verka framgent. Under denna utvärdering såg vi över alla Bolagets kostnader, uppdrag

Read more

2019-12-03 16:20
Lägesuppdatering från VD

Arbetet med bolagets senaste förvärv av Magemail är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört fortgår. Som tidigare kommunicerat har vi parallellt med integrerandet av Magemail börjat vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra existerande- samt potentiella kunder. I relation till detta har vi idag publicerat en ny produkthemsida, getmagemail.com, som på ett mycket enklare och snabbare sätt kommunicerar produkten och dess funktioner. Ambitionen är att detta ska genomlysa hela produkten då vi

Read more

2019-11-20 14:50
Orgo Tech avbryter förhandlingar avseende förvärv av e-handelsbolag

Orgo Tech meddelar idag att Bolaget valt att avbryta förhandlingarna gällande potentiellt förvärv av e-handelsbolag som kommunicerades den 17 juli 2019. Beslutet grundar sig i en affärsmässig bedömning, då målbolaget inte har utvecklats i enlighet med prognos och att överenskomna parametrar för affären inte längre utgör ett tillräckligt attraktivt erbjudande för Orgo Tech och dess aktieägare. Som tidigare kommunicerat pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla

Read more

2019-11-01 08:26
Kvartalsrapport 3

Orgo Tech har nu fullgjort årets tredje kvartal vilket varit det mest händelserika sedan jag tillträdde som VD för Bolaget. Under kvartalet har vi genomfört och tillträtt förvärvet av Magemail, en ledande leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den Adobe-ägda open source e-handelsplattformen Magento. Detta förvärv gjordes i enlighet med tidigare kommunikation gällande att Bolaget har som ambition att utöka sin produktportfölj och bredda vårt erbjudande. Det är med stor entusiasm vi fortsätter med integrationen av Magemail med ambition om att fortsätta investera i- samt

Read more

2019-10-31 15:14
Uppdatering avseende undertecknat LOI om förvärv av e-handelsbolag

I relation till tidigare kommunicerad avsiktsförklaring (LOI) avseende potentiellt förvärv av e-handelsbolag. På grund av utdragen process fortsätter den initiala förvärvsprocessen med tillhörande Due Diligence fortlöpa tills vidare. Orgo Tech ser fortsatt positivt på utvecklingen av pågående diskussioner och givet att förhandlingarna fortgår enligt plan beräknas eventuell affär genomföras under kvartal 4.

Read more

2019-10-09 14:43
Lägesuppdatering från VD

Arbetet med bolagets senaste förvärv av magemail.co är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört går enligt plan. Vi har genom en effektiv transferering av tillgångarna tidigare än planerat kunnat börja skifta fokus till att vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra kunder. Vi har även under denna initiala period påbörjat synergi-arbetet för att kunna realisera så många av synergierna så snabbt som möjligt för att på så sätt växa marginalerna. Utöver detta ser vi initialt att magemail.co efter

Read more

2019-09-25 10:05
Orgo Tech tillträder Magemail.co

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv av Magemail har Orgo Tech idag den 25 september, tillsammans med säljaren, avklarat transfereringen av de tillgångar samt överfört den initiala delen av köpeskillingen kopplat till slutförandet av förvärvet. Orgo Tech ser nu med entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i produkten samt bredda nuvarande erbjudande till existerande- samt nya kunder.

Read more

2019-09-18 16:48
Uppdatering gällande undertecknat LOI om förvärv av e-handelsbolag

I relation till tidigare kommunicerad avsiktsförklaring (LOI) avseende potentiellt förvärv av Schweiziskt e-handelsbolag har målbolaget nu framgångsrikt genomfört sin kapitalanskaffning. Målbolaget, med säte i Tyskland, har genom denna kapitalanskaffning säkrat finansiering för sin tillväxtplan och har således uppfyllt det huvudsakliga villkoret som angavs i avsiktsförklaringen. På grund av externa faktorer har vi behövt uppdatera tidsplanen och den initiala förvärvsprocessen med tillhörande Due Diligence kommer fortlöpa fram till slutet av oktober. Orgo Tech ser fortsatt positivt på

Read more

2019-09-17 18:30
Uppdatering: Processen avseende tillträdet av Magemail.co fortgår

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv fortgår tillträdet av Magemail. Orgo Tech har, tillsammans med säljaren, nu avklarat majoriteten av de punkter samt den inspektion som är kopplad till tillträdet av Magemail. Genomförandet av de kvarvarande punkterna har varit beroende av involvering från tredje part. Orgo Tech beräknar att dessa punkter kommer vara genomförda under de kommande dagarna och att tillträde beräknas ske under nuvarande-, alternativt nästa vecka.

Read more

2019-09-06 10:07
Uppdatering: Orgo Tech påbörjar tillträdet av Magemail.co

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv har Orgo Tech idag påbörjat tillträdet av Magemail. Vi har nu initierat processen att genomföra initial betalning samt transferera de förvärvade tillgångarna till Orgo Tech. Denna tillträdesprocess tillsammans med slutinspektion beräknas ta upp till sju bankdagar.

Read more

2019-09-02 15:05
Kompletterande information om finansieringsavtal som ingicks i samband med kommunicerat förvärv

Finansieringsavtalet gällande ett lån om MSEK 3.5 som ingicks i samband med inkråmsförvärvet av Magemail löper med förfallodag 2020-01-30 och med marknadsmässiga villkor för ett kortfristigt lån. Långivaren är en extern ej närstående privatperson.

Read more

2019-09-01 21:54
Orgo Tech ingår finansieringsavtal i relation till förvärv

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv av Magemail.co har Orgo Tech ingått finansieringsavtal avseende upptagande av lån om MSEK 3.5. Målet är att hela köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital.

Read more

2019-08-30 20:54
Orgo Tech förvärvar Magemail.co

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva Magemail.co i form av ett inkråmsförvärv med beräknat tillträde till den 6’e September. Köpeskillingen uppgår till USD 550,000 varav allt betalas kontant uppdelat på tillträde, 12 månader efter tillträde samt 18 månader efter tillträde. Säljarna erhåller en potentiell earn-out om ca. USD 200,000 mätt på framtida nettoomsättning vs. historisk nettoomsättning. Earn-out utgår 6- respektive 12 månader efter tillträde och kan komma att variera både positivt och

Read more

2019-08-02 09:11
Delårsrapport två 2019

Orgo Tech har nu avslutat årets andra kvartal och har fortsatt enligt plan som lades till grund under början av året. Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan inledningen av 2019 fokuserat på intern produktutveckling samt ett generellt effektiviseringsarbete för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkt- samt kostnadsstruktur inför framtiden. I linje med kommunicerad plan har bolaget under kvartal två utvecklat och lanserat en helt ny version av bolagets bildoptimeringstjänst IMGO för Android. Den nya versionen har omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en optimerad

Read more

2019-07-17 08:36
Orgo Tech AB (publ) ingår LOI med Schweiziskt e-handelsbolag

Stockholm 2019-07-17 Orgo Tech AB (publ) (“Orgo Tech”) ingår avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av ett Schweiziskt e-handelsbolag med inriktning på konsumentprodukter (B2C). Bolaget har en global kundkrets och är verksamma i Asien och Europa. Bolagets prognostiserade omsättning för 2019 är över 50 MSEK med positivt resultat med stor tillväxtpotential. Köpeskillingen uppgår till 145 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech på en kurs om 3 SEK per aktie. Affären är villkorad på säkrad finansiering av målbolagets tillväxtplan. Sedvanlig Due Diligence påbörjas omedelbart och

Read more

2019-06-27 17:45
Orgo Tech har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie - likviditetsgarantin påbörjas den 28 juni 2019

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Orgo Techs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Read more

2019-06-11 10:06
Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av SaaS-bolag

Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett inkråmsförvärv. Arbetet med sedvanlig due diligence påbörjas omedelbart. Bolaget i fråga vars inkråm nu är aktuellt för förvärv har utvecklat en mjukvara riktat till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar. Genom en särpräglad- och

Read more

2019-06-03 11:06
IMGO 2.0 för Android är nu inskickat till Google för godkännande

Det är med glädje jag meddelar att Orgo Tech idag har släppt sin nya version av bildoptimeringstjänsten IMGO för Android. Versionen är delad med Google för godkännande och beräknas finnas tillgänglig att ladda ner på Google Play senare under dagen. Denna version har jämfört med tidigare omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en optimerad upplevelse för våra användare. I samspråk med våra användare samt beta-testare har vi fokuserat på användarvänlighet samt prestanda. Den nya versionen gör det ännu lättare för användarna att på ett snabbt och enkelt sätt optimera hela sitt

Read more

2019-05-20 17:15
Orgo Tech fokuserar produktportföljen

Som tidigare kommunicerat har Orgo Tech under senare tid lagt största fokus på intern produktutveckling vilket även inneburit en utvärdering av den nuvarande produktportföljen. I relation till detta så har jag tillsammans med styrelsen beslutat att bordlägga utvecklingen av kryptovalutan ”OrgoToken” tillsvidare för att effektivisera vårt fortsatta arbete vad avser utvecklingen av bildoptimerinstjänsten IMGO parallellt med orgowebb.se.

Read more

2019-05-20 15:51
Orgo Tech återinför likviditetsgaranti

Orgo Tech har beslutat att återinföra en likviditetsgaranti för bolagets aktie. I likhet med tidigare kommunikation rörande bolagets likviditetsgaranti bedöms likviditeten i aktien vara god, dock har bolaget beslutat att återinföra likviditetsgarantin för att säkerställa efterlevnad av Spotlights regelverk samt att tillhandahålla en fortsatt god handel i bolagets aktie. Bolaget har ingått avtal med Sedemera Fondkommission och likviditetsgarantin beräknas att börja gälla under pågående vecka (vecka 21).

Read more

2019-04-26 14:50
Beta-test av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO har inletts

Som tidigare kommunicerats pågår det intern produktutveckling och utveckling av bolagets bildoptimeringstjänster. Mot denna bakgrund har Orgo Tech nu inlett beta-tester av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO och förväntas, som tidigare kommunicerats, släppa en ny version av IMGO under kvartal två. Avseende pågående förvärvsmöjligheter för bolaget en fortsatt dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar och tittar kontinuerligt på intressanta målbolag utifrån faktorer som kassaflöde, utvecklingspotential och strategisk passform parallellt med att undersöka vilka möjliga

Read more

2019-04-24 14:59
Kommunike i Orgo Tech AB

Vid årsstämma den 24 april 2019 i Orgo Tech AB fattades följande beslut. · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören · Stämman beselutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter ·

Read more

2019-04-16 09:45
Delårsrapport ett 2019

Till en början vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv. Mitt namn är Alexander Winqvist och jag är sedan den 2 april 2019 ny VD på Orgo Tech AB. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling i den globala TMT-sektorn samt erfarenhet från nordisk investment banking och ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Orgo Tech framåt mot nya möjligheter. Det är med stor entusiasm jag tar vid och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den utvecklingsresa som tidigare VD Thomas Jansson påbörjade. Jag vill även passa på att tacka Thomas för

Read more

2019-04-05 15:58
Lägesuppdatering kring ORGO TECH

Som tidigare kommunicerats pågår intern produktutveckling och utvecklingen av bolagets bildoptimeringstjänster fortgår enligt plan. Bolaget förväntas släppa uppdaterade versioner av bildoptimeringstjänsten IMGO under kvartal två. Avseende pågående förvärvsmöjligheter har bolaget inlett dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar målbolagen dess tjänster, utvecklingspotential samt möjliga finansieringsmöjligheter. //

Read more

2019-04-02 17:57
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

Stockholm, 2019-04-02 ORGO TECH AB tillsätter ny verkställande direktör i Alexander Winqvist. Alexander är anställd för att ta över och fortsätta utvecklingen av ORGO i den riktning som tidigare VD Thomas Jansson påbörjat. Alexander tillträder tjänsten omgående. Fokus kommer enligt beslutad plan vara att fokusera på utvecklingen av bolagets produkt IMGO. Fokus kommer uteslutande ligga på produktutveckling. På kort sikt kommer detta fokus ske på bekostnad av bolagets intäkter. Utöver utveckling av bolagets produkter kommer bolaget lägga tid på att identifiera möjliga förvärv (stora som

Read more

2019-03-25 16:59
ORGO breddar produktutvecklingen

Stockholm, 2019-03-25 ORGO har inlett utvecklingen av ett CMS för lead-generation som på sikt ska integreras med bolagets bildoptimeringsprodukt IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och snabba på uppdateringar av annonser och annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av innehållet på flera olika  webbadresser. Samtidigt som utvecklingen av interna projekt fortgår “scannar” ORGO av marknaden för förvärv av produkter och tjänster. Fokus under kommande kvartal är som tidigare kommunicerats förvärv och

Read more

2019-03-22 16:06
Publicering av årsredovsining 2018

Årsredovisningen för 2018 års räkenskapsår har justerats jämfört med bokslutskommuniken för 2018. Justeringen är hänförlig till en delkreditering av kundfaktura. Kommunicerad årsomsättning i bokslutskommunike är 2,9 MSEK och är justerad till 2,8 MSEK i årsredovisningen. Kommunicerat resultat i bokslutskommuniken är -2 MSEK och är justerat till -2,1 MSEK i årsredovisningen. //

Read more

2019-03-15 12:20
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 12.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2019. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,

Read more

2019-03-14 13:43
Produktutveckling i ORGO

Stockholm, 2019-03-14 Orgo är mitt uppe i sin transformering och bolaget tittar med ljus och lykta efter vilka produkter och tjänster som kommer påbörjas och utvecklas under kommande kvartal, bolaget kommer tillsätta en grupp för innovation och produktutveckling. Bolaget vill förtydliga att vi kommer bredda utbudet av produkter inom IT, grundbulten i all utveckling är att produkterna och tjänsterna ska kunna erbjudas via en dator eller telefon och från start vara utvecklade för att kunna säljas på samtliga kontinenter. Bolaget har för avsikt att presentera nya produkter löpande under

Read more

2019-03-12 18:36
ORGO avslutar likviditetsgaranti

Stockholm, 2019-03-12 Orgo Tech har sagt upp avtalet om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Likviditeten i aktien bedöms vara god och därmed anses inte likviditetsgarantin längre behövas.  Likviditetsgarantin upphör efter dagens handel, den 12 mars 2019. //

Read more

2019-03-08 13:16
Bildomptimeringstjänsten IMGO för Android är nu live

Orgo Techs bildomptimeringstjänst IMGO finns nu tillgänglig för Android på Google Play. Betaversionen skickades in den 25 februari 2019, som kommunicerats genom pressmeddelande samma dag, dvs den 25 februari 2019. //

Read more

2019-03-01 12:42
ORGO släpper uppdaterad version av IMGO

Stockholm, 2019-03-01 ORGO har idag lanserat en uppdaterad version av IMGO för iPhones som nu tillgänglig för nedladdning i App Store. Den nya versionen stöder fler funktioner och levererar en högre kundnytta. ORGO fortsätter utvecklingen av egna produkter och förväntas öka tempot ytterligare under kommande kvartal.    //

Read more

2019-02-27 15:13
Lägesrapport från verkställande direktör i ORGO TECH

Min inledande tid som VD har jag dedikerat till att skapa mig en en tydlig bild av bolaget utifrån var det varit, var det är och var jag vill att det ska. Bolaget har en kompetent grupp medarbetare som under senaste tiden varit splittrat i sin målbild. Jag ser en tydlig och stor potential i dess tekniska förmåga och har beslutat att bolaget till absolut största delen ska utveckla egna produkter. Detta kommer kortsiktigt belasta omsättningen men på sikt stärka bolagets produktportfölj för att över tid skapa aktieägarvärden och vinster. Vidare ser jag möjligheten till att genomföra

Read more

2019-02-26 12:51
Ingen information utöver vad som tidigare kommunicerats i PM från 2019-02-15 och 2019-02-25

Stockholm, 2019-02-26 Föranlett dagens aktiva handel i Orgo Tech AB:s (”Bolaget”) aktie vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller ingångna förvärvsavtal eller LOI) som föranleder dagens kursutveckling. Som föreligger har Bolaget en ny VD som kommunicerat sin plan för utvecklingen i Bolaget. I den ligger framtida fokus vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller bolag eller i en kombination av de bägge. Förvärv kan genomföras via eget kapital,

Read more

2019-02-25 17:30
Bildoptimeringtjänsten IMGO inskickat för godkännande på fler plattformar

Stockholm, 2019-02-25 Idag har ORGO TECH AB skickat in en betaversion för bildioptimeringstjänsten IMGO till Android Markets/Google Play. Vid ett framtida  godkännande kommer mobiltelefonägare med operativsystem Android kostnadsfritt kunna ladda ner tjänsten och optimera sina bilder i telefonen. Sedan nya VDn tillträde har fokus huvudsakligen förändrats och fokus på intern produktutveckling vilket medfört till att denna lansering gått snabbare än planerat.  Som meddelats tidigare och nu förtydligas ligger framtida fokus nu vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller

Read more

2019-02-18 12:36
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

ORGO TECH AB är alltsedan bildandet ett utvecklingsbolag som tillhandahåller produkter med teknisk höjd och stor potential för en global marknad. Bolagets huvudprodukt, bildoptimeringtjänsten IMGO, som nu paketerats i såväl appformat som i webbformat finns nu tillgängligt på App Store samt som plugin till Wordpress. Produkten används för att minska lagringsutrymmet som bilderna tar, med upp till 90 procent, utan att det mänskliga ögat upplever försämring av bildkvaliteten. Detta medför att kunden kan ta fler bilder utan att mobiltelefonens minne blir “fullt” eller påverkar hemsidans

Read more

2019-02-15 17:25
VD-byte i Orgo Tech

Stockholm 2019-02-15 Styrelsen i Orgo Tech AB har beslutat om ett VD-byte i bolaget. Thomas Jansson tillträder posten från och med idag. Thomas Jansson har lång och gedigen erfarenhet av ledande positioner i en noterad miljö. VD-bytet sker mot bakgrund av att styrelsen i Orgo Tech anser att bolaget är i behov av en energiinjektion där tanken är att bolaget i stort ska växla upp både i tempo och i storlek mätt i omsättning. Den nya ledningen ska ta ett helhetsgrepp på verksamheten där tillväxt och förädling av bolaget genom förvärv är ett tydligt spår som ska undersökas och bearbetas.

Read more

2019-02-01 12:58
Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Väsentliga händelser under 2018   • Den 3 januari 2018 inledde handeln med Orgo Techs aktie på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO" och har ISIN-kod SE0009806177. • Den 3 april 2018 lanserade Orgo Tech sin panel där besökare kunde koppla ihop sin installation av IMGO WordPress tillägg med panelen. Från panelen kan kunden se statistik och alla sina bilder som kunden har optimerat. • Efter ökande förfrågningar angående utveckling och optimering av webbplatser och system valde Orgo Tech att lansera ett nytt varumärke, orgowebb.se, den 2 juli 2018 för att

Read more

2018-11-02 08:55
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30) · Nettoomsättningen uppgick till 2 314 146 (1 558 933) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 451 624 (74 088) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (0,01) SEK. · Soliditeten** uppgick till 89 (76) %. Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30) ·

Read more

2018-10-23 08:51
Orgo Tech lanserar fotoapplikation till App Store

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) fotoapplikation har blivit godkänd av Apple. Bolaget lanserar applikationen idag och den kommer att gå att ladda ner från App Store under de kommande dagarna. Orgo Tech släppte den andra betan av IMGO-applikationen förra veckan. Bolaget har nu fått godkänt av Apple att fotoapplikationen IMGO följer Apples regelverk och att den är godkänt för lansering på App Store. Bolaget kommer nu att lansera den första skarpa versionen av appen live på App Store där alla kommer att kunna se, ladda ner och använda sig av fotoapplikationen inom de kommande dagarna. Nu när

Read more

2018-10-16 08:00
Orgo Tech släpper ny betaversion av fotoapplikation

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under dagen att släppa ut en ny betaversion av bolagets fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Uppdateringen innehåller stora förbättringar som bolaget har gjort efter feedback från betatestare. I början av september 2018 lanserade Orgo Tech den första betaversionen av bolagets fotoapplikation där användare kunde ansöka om att få vara med i betaversionen och testa applikationen. Sedan lanseringen av betaversionen har Orgo Tech varit i kontakt med betatestare angående deras upplevelse av applikationen. De har berättat om buggar, vilka funktioner

Read more

2018-09-04 08:36
Orgo Tech lanserar fotoapplikation för iPhone

Stockholm 4 september 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag lanserat en betaversion av bolagets nyutvecklade fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Fotoapplikationen, vilken optimerar och förminskar bilder med bibehållen hög kvalitet, är bolagets första steg mot den mobila marknaden. Orgo Tech har under en tid utvecklat en fotoapplikation där användaren kan ta bilder direkt genom applikationen i telefonen. Bilderna optimeras automatiskt i fotoapplikationen med hjälp av bolagets tjänst IMGO. Användningen av IMGO direkt i telefonen är Orgo Techs första steg ut mot den mobila

Read more

2018-08-23 16:53
Månadsrapport Orgo Tech juli 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under juli 2018 en omsättning på 0,3 MSEK (0,1 MSEK). Under juli 2018 hade bolaget en omsättning på 0,3 MSEK, vilket är en ökning med 200% jämfört med juli 2017 (0,1 MSEK). ORGOWEBB Orgo Tech har slutfört bolagets första projekt inom ramen för det nya varumärket ORGOWEBB. Bolaget har byggt ett system som hämtar in data från flera olika källor som sedan redovisas i en sammanfattad vy. Med detta system kan kunden enkelt se vilka reklamannonser och delar av sina undersidor som genererar mest trafik och intäkter. Styrelsen bedömer att ett stort antal företag

Read more